شبانه ۳

بازوهایم را که می بندم

پشت پلک هایم باد می کند

مانده ام

با این همه سلامِ بی پاسخ

که پشت برگ های پاییزی را هم نمی لرزاند چه کنم